ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
5 ημέρες
01/7, 22/7, 12/8, 02/9
ΜΟΣΧΑ
5 ημέρες
16/7, 21/8, 17/9
ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
4 ημέρες
05-08 Ιουλίου 2016
Καλοκαιρινό άρωμα Ρωσίας
7 ημέρες
09/7, 23/7, 30/7, 06/8, 27/8, 03/9
Προσκύνημα Μόσχα - Όπτινα - Αγ.Πετρούπολη
7 ημέρες
28 Μαΐου-03 Ιουνίου 2016
Κίεβο – Η καταπράσινη και ιστορική πρωτεύουσα
7 ημέρες
28/04, 09/06, 11/08, 15/09, 13/10